Grävstensekarna naturminne

"Grävstensekarnar kronor har växt in i varandra. Foto: Henry Stahre.
"Grävstensekarna" har höga naturvärden. De är också mycket vackra.

De båda ekarna är stora, och välformade och kronorna växer in i varandra. Bakom ekarna syns Svinstadsjön.

Träden har höga naturvärden eftersom en hotad lavart växer på dem. Den heter brun nållav.

Naturminnen står ofta på privat mark och är därför inte lämpliga att besöka. Det saknas också information och besöksanläggningar.