Göstringstallarna naturminne

Den här tallen växer nära sjön Löningen. Foto: Henry Stahre
Två tallar som imponerar med sin storlek. De står båda i Göstrings häradsallmänning.

Den ena tallen finns nära sjön Löningen. Tallen växer precis intill en grusväg.

Den har höga naturvärden eftersom det finns många bohål för fåglar. Tallen är också stor och iögonfallande, vilket ger den ett estetiskt värde.

Den andra tallen växer nära Stora Vindsgölen. Tallen står alldeles intill en väg och imponerar genom sin storlek. Dess värde ligger framför allt i att den är stor och iögonfallande. 

Den här tallen växer inte långt från Stora Vindsgölen. Foto: Henry Stahre