Gluggeboekarna naturminne

"Gluggeboekarna" har mycket höga naturvärden. Foto: Henry Stahre
"Gluggeboekarna" har mycket höga naturvärden. Det finns exempelvis tre hotade lavarter på träden.

De heter brun nållav, rödbrun blekspik och svartprickig grafittilav. Totalt växer sex signalarter av lavar på de båda träden.

Förekomsten av död ved, stamhålighet och boplats för fåglar bidrar också till det höga värdet. 

Det ena trädet har en omkrets på sex meter, det andra på fem meter.