Gåsaboltallen naturminne

"Gåsaboltallen" har ett estetiskt värde. Foto: Henry Stahre
"Gåsaboltallen" har ett estetiskt värde. Den är vacker och har ett ovanligt utseende.

"Gåsaboltallen" är kort och kraftig med knotiga grenar. Den har en omkrets på drygt tre meter.

Den har inga speciella naturvärden, men väl ett estetiskt värde.