Frebergatallarna naturminnen

"Frebergatallarna" är vackra. Foto: Henry Stahre
"Frebergatallarna" är väldigt kraftiga. De har en omkrets på tre meter.

De båda träden har inga speciella naturvärden. Men de är vackra och är troligen gamla. De står båda cirka tio meter från Vätterns strand.

För att de ska framträda bättre behöver en frihuggning ske.