Frebergaeken naturminne

"Frebergaeken" har ett högt naturvärde. Foto: Henry Stahre.
"Frebergaeken" har ett högt naturvärde. Men åtgärder behövs för att hålla trädet vid liv.

Vegetation är kraftigt invuxen i trädet. Kronan är delvis skadad. Åtgärd behöver därför sättas in.

"Frebergaeken" växer inte så långt från Norra Freberga och har höga naturvärden. På trädet växer två lavarter, brun nållav och klotterlav, som signalerar höga värden. Den förstnämnda är dessutom en hotad art.    

Död ved och förekomst av boplatser för fåglar bidrar också till värdena.