Frängsättereken naturminne

"Frängsättereken" har mycket höga naturvärden. Foto: Henry Stahre
"Frängsättereken" har ett mycket högt naturvärde. Det finns exempelvis två hotade lavar på trädet.

"Frängsättereken" planterades 1814. Den imponerar i miljön. Eken har en hög, rak, kvistfri stam och en jämn, kraftig krona.

Trädet har ett mycket högt naturvärde. Det beror på att det finns död ved och två hotade lavarter. Dessa är brun nållav och svartprickig grafittilav.