Harsboekarna naturminne

Harsboekarna är mycket gamla. Foto: Henry Stahre
"Harsboekarnas" naturminne består av sex ekar. De är mycket gamla och ganska medfarna.

Träden står norr om Sverkersholmsfjärden vid Harsbo gård.

Ekarna förklarades som naturminnen 1946. Då fanns sju ekar, men för den sjunde upphävdes fridlysningen 1980 då den föll.

Området har som helhet högsta naturvärde. Det finns nio lavarter som signalerar höga värden. Fyra av dem är hotade. Träden är gamla och har mycket död ved.

Naturminnen står ofta på privat mark och är inte lämpliga att besöka. Därför saknas information och besöksanläggningar.