Fågelekeeken naturminne

"Fågelekeeken" är en imponerande syn. Foto: Henry Stahre
"Fågelekeeken" är ett mäktigt träd. Den har högsta naturvärde. 

Med en omkrets på 6,5 meter är eken en imponerande syn. Den har en stor stamhålighet med en höjd på cirka 2,5 meter och en diameter av 60 centimeter

Eken har ett väldigt högt naturvärde. Det finns fyra signalarter av lavar, varav tre är hotade. Dessa är ekspiklav, brun nållav och svartprickig grafittilav.

Mycket död ved ger förutsättningar för ett rikt insektsliv.

Trädet står öppet i vägkanten mellan en grusväg och beteshage.

Naturminnen står ofta på privat mark och är inte lämpliga för ett besök. Därför saknas information och besöksanläggningar.