Ekströmmens ek naturminne

"Ekströmmens ek" blev naturminne 1915. Foto: Henry Stahre.
"Ekströmmens ek" har ett mycket högt naturvärde. Den blev naturminne redan 1915.

Ekens höga naturvärde beror på att den hyser fyra signalarter av lavar, varav en är hotad. Den heter svartprickig grafittilav. Död ved bidrar också till det höga naturvärdet.

"Ekströmmens ek" blev naturminne för 100 år sedan. I dag har trädet en omkrets av drygt sex meter.