Domareken naturminne

"Domareken" är fridlyst som naturminne. Foto: Henry Stahre
"Domareken" fridlystes som naturminne 1958. Den har höga naturvärden.

"Domareken" har en omkrets på sju meter. Den är mycket imponerande.

Eken har höga naturvärden. Det beror på att den hotade svartprickiga grafittilaven växer på trädet, liksom att eken är boplats för fåglar, har utskott samt har mycket död ved.      

En byggnad alldeles bakom eken brann omkring 1980. Det var nära att trädet fattade eld men det klarade sig utan synliga spår.