Brunnebyeken naturminne

Brunnebyeken har en vid krona. Foto: Henry Stahre.
"Brunnebyeken" har ett väldigt högt naturvärde. Den är också mycket vacker.

Eken står helt öppet i en beteshage nära Brunneby. Trädet har en omkrets på närmare sex meter. 

Det är en enorm ek med trattlik krona. Trädet har ett mycket tilltalande utseende.

"Brunnebyeken" har högsta naturvärde. På stammen växer fyra arter av lavar som signalerar höga värden. Två av dem, brun nållav och svartprickig grafittilav, är också hotade. 

Förekomsten av död ved, som ger förutsättningar för ett rikt insektsliv, bidrar också till det höga naturvärdet.