Brokindseken naturminne

"Brokindseken" står vackert. Foto: Henry Stahre
"Brokindseken" har många värden. Den är bland annat boplats för fåglar. 

"Brokindseken" fridlystes som naturminne 1957. Stammen är grov, omkretsen är drygt sex meter.

På stammen växer svartprickig grafittilav som är hotad. Trädet utgör boplats för fåglar. Båda dessa saker bidrar till att naturvärdet är högt. Dessutom har trädet vacker form och vackert läge.