Brånshults oxlar naturminne

Brånshults oxlar har ett estetiskt värde. Foto: Henry Stahre.
Brånshults oxlar har främst ett estetiskt värde. De är vackra och väl synliga.

Brånshults oxlar står i ett grindhål till ett hus i Rystad. De båda träden har en omkrets på mer än två meter.

Oxlarna har inga speciella naturvärden, men de är tilltalande att titta på.

Naturminnen står ofta på privat mark och är inte lämpliga att besöka. De saknar därför information och besöksanläggningar.