Bosgårdseken naturminne

"Bosgårdseken" har en imponerande kraftig stam. Foto: Henry Stahre
"Bosgårdseken" har högsta naturvärde. En anledning är att den hyser flera signalarter av lavar.

"Bosgårdseken" har ett stort naturvärde. På trädet växer nämligen fyra lavarter som är signalarter för höga värden. Två av dem är också hotade nämligen brun nållav och svartprickig grafittilav.

Till det höga naturvärdet bidrar också förekomsten av mycket död ved och tillgången på boplatser för fåglar.

Eken står mellan en grusväg och en granplantering. Trädet är imponerande stort. Stammen har en omkrets på åtta meter.