Berg offerkälla naturminne

Bergs offerkälla är i mycket dåligt skick. Foto: Henry Stahre.
Bergs offerkälla är i mycket dåligt skick. Värdena skulle höjas om området rensades och röjdes.

Offerkällan vid Berg omges av en lundartad vegetation med hassel som dominerade inslag. Källan är i mycket dåligt skick.

De tidigare höga naturvärdena skulle komma fram om området rensades och röjdes.