Bankekindstallen naturminne

"Bankekindstallen ger förutsättingar för ett rikt insektsliv. Foto: Henry Stahre.
"Bankekindstallen" har fallit omkull. Men den har trots det ett högt naturvärde.

"Bankekindstallens" höga naturvärde beror på att den döda veden ger förutsättningar för en rik insektsfauna. Naturvärdena kvarstår trots att trädet har fallit omkull.

Stammen utgör ett avbrott i en annars ganska monoton miljö. Den kan därför fungera som en fristad för arter som är beroende av död ved.