Bankaekarna naturminne

"Bankaekarna" blev naturminne 1946. Foto: Henry Stahre.
Två hotade lavarter växer på "Bankaekarna". De båda ekarna har ett mycket högt naturvärde.

"Bankaekarna" har en omkrets på cirka fem meter. De finns alldeles utanför Bankekinds samhälle.

På de båda träden växer brun nållav och svartprickig grafittilav. Båda lavarterna är hotade. Träden har ett mycket högt naturvärde på grund av detta.

Förekomsten av död ved bidrar också till det höga värdet. Båda träden är mycket stora och vackra att titta på.