Åsviksekarna naturminne

De 20 ekarna har högsta naturvärde. Foto: Henry Stahre
"Åsviksekarna" har högsta naturvärde. Det finns flera lavar som signalerar dessa värden.

Totalt rör det sig om fem arter, varav två är hotade. Dessa är brun nållav och svartprickig grafittilav. 

Förekomsten av signalarter av lav på relativt små ekar är intressant.

Området vid Östra Eds kyrkogård kan delas in i tre delområden: Ekhagen, kyrkbacken och kyrkogården.  

Ekhagen är en parkliknande hage med elva naturminnesmärkta ekar. Det finns fler fridlysta ekar men som inte är märkta.

Inne på kyrkogården finns fem naturminnesmärkta ekar. På kyrkbacken växer fyra ekar.