Åstadeken naturminne

"Åstadeken" har ett bra läge i ett bryn. Foto: Henry Stahre.
"Åstadeken" har högt naturvärde. Den har också ett bra läge.

Ekens höga naturvärde beror på att det växer två lavarter som signalerar stora värden. Det rör sig om brun nållav och flarnlav. Den förstnämnda är också en hotad art.

Boplats för fågel bidrar också till det höga värdet.

"Åstadeken" har omkrets på drygt fem meter. Trädet har ett bra läge i bryn mot en mindre körväg.