Askebyeken naturminne

"Askebyeken" är fridlyst som naturminne. Foto: Henry Stahre
"Askebyeken" fridlystes som naturminne 1946. Trädet har mycket höga naturvärden.

Eken står helt öppet vid Askeby prästgård. Trädet har en omkrets på fem meter.

"Askebyeken" har stora naturvärden. På trädet växer fyra olika lavarter som alla signalerar höga naturvärden. En av dem, brun nållav, är också hotad. Boplats för fåglar bidrar också till de höga värdena.