Arentorpstallen naturminne

"Arentorpstallen" har en stor omkrets. Foto: Henry Stahre.
"Arentorpstallen" är den största tallen som är naturminne i Östergötland. Den har också ett högt naturvärde.

Tallen har en omkrets på 3,5 meter. Det gör den till den största tallen som är naturminne i länet. 

"Arentorpstallen" har hål som fungerar som boplats för fåglar. Det medför att naturvärdet är högt. 

Tallen är enormt stor och troligen mycket gammal.