Alguvieken naturminne

"Alguvieken" har höga naturvärden. Foto: Henry Stahre.
"Alguvieken" har höga naturvärden. Exempelvis finns en hotad lavart på trädet.

"Alguvieken" har en omkrets på nära fem meter. Kronan är mycket stor och förskjuten mot öster.

På trädet växer svartprickig grafittilav och flarnlav som båda signalerar höga naturvärden. Den förstnämnda laven är hotad.

Naturminnen står ofta på privat mark. Därför är de inte lämpliga som utflyktsmål. Det är anledningen till att det saknas information och besöksanläggningar på platsen.