Åkerbotallen naturminne

"Åkerbotallen" är drygt 30 meter hög. Foto: Henry Stahre
"Åkerbotallen" är mycket stor och imponerande. Den har också ett vackert läge.

"Åkerbotallen" har främst ett estetiskt värde. Den är mycket storväst och växer i sluttningen till en ravin cirka 50 meter norr om Roxen.

Men trädet är inte lättillgängligt och står slutet i en granskog.

Tallen har en omkrets på närmare tre meter och är drygt 30 meter hög.