Adameken naturminne

"Adameken" har fallit omkull men har fortfarande höga naturvärden. Foto: Henry Stahre
"Adameken" har ett mycket stort naturvärde. Det beror bland annat på förekomsten av mycket död ved.

"Adameken" har en omkrets på nästan nio meter. Storleken på eken bidrar till det höga naturvärdet.

Det gör också den rikliga förekomsten av död ved, att det finns en stamhålighet och att två hotade lavarter växer på trädet. De heter brun nållav och svartprickig grafittilav.