Naturminnen

Naturminnen kan vara enskilda naturföremål som flyttblock, jättegrytor eller gamla och storvuxna träd. Det kan också vara mycket små områden med intressanta naturföreteelser. I Östergötland finns ca 100 naturminnen -oftast ett gammalt träd eller en samling av äldre träd.

I Östergötland var det första naturskyddade objektet en ek  som blev naturminne år 1913. Det senaste naturminnet bildades 1991. Du kan stöta på naturminnen både i tätorter och på landsbygden. 

Naturminnen skyddas efter beslut av länsstyrelsen. Skyddsformen infördes 1909, och de flesta naturminnen i Östergötland skapades redan innan år 1964 då naturvårdslagen trädde i kraft. Länsstyrelsen beslutar idag ytterst sällan om nya naturminnen.

 

Naturminnesbricka 

För att se var naturminnena ligger på en karta, klicka på den här länken till Östgötakartan med naturminnen förvalt.  

 

 

 Content Editor

Naturminnesbricka