Natura 2000 - checklista betydande påverkan

Behöver du särskilt tillstånd för din planerade åtgärd/verksamhet med hänsyn till Natura 2000? Här finns en enkel checklista som hjälper dig att få svar på det. Är du osäker kan du även ringa Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen och fråga.
  • Strider åtgärden/verksamheten mot syftet/målet för Natura 2000-området?
  • Är åtgärden/verksamheten permanent (längre än 1 år)?
  • Är åtgärden/verksamheten i ett Natura 2000-område?
  • Är åtgärden/verksamheten i direkt anslutning till ett Natura 2000-område?
  • Är åtgärden/verksamheten uppströms ett Natura 2000-område?
  • Är åtgärden/verksamheten ovanför (topografiskt) ett Natura 2000-område, och där höjdläget har förbindelse med det lägre Natura 2000-området?
  • Är åtgärden/verksamheten i samma typ av natur som finns i Natura 2000-området?
  • Är åtgärden/verksamheten inom ett avrinningsområde där ett eller flera Natura 2000-områden finns?
  • Är åtgärden/verksamheten omöjlig att flytta geografiskt?
  • Är åtgärden/verksamheten omöjlig att flytta i tiden? 

 

Om du svarat ”JA” på flera av frågorna ovan så är det större sannolikhet att åtgärden/verksamheten kan kräva tillstånd (kan = innebär inte att det alltid kommer att krävas!). Ett tidigt samråd avgör om tillstånd behövs.

Ta då kontakt med Länsstyrelsen för åtgärder/verksamheter som inte är skogsbruksåtgärder.

För åtgärder/verksamheter i skog tar du kontakt med Skogsstyrelsen:
Östergötlands distrikt 013-329730 eller deras hemsida med personkontakter.