Gråsälar

Sälstammen är numera tyvärr bara en spillra av vad den varit. Miljögifter, sjukdomar och jakt har stadigt minskat antalet sälar under 1900-talet. Mänsklig aktivitet i närheten av omtyckta uppehållsplatser har också på olika sätt påverkat sälarna.
Foto: Bo Gustafsson
Den typiska skärgårdsarten gråsäl har minskat kraftigt under 1900-talet. Under de senaste decennierna har gråsälsbeståndet ökat i Bottniska viken, medan utvecklingen i södra Östersjön varit betydligt svagare. En förklaring kan vara en hög dödlighet bland ungarna. I Estland, där huvuddelen av föryngringen av gråsäl i södra och mellersta Östersjön ägt rum de senaste åren, har ett stort antal årsungar fastnat i fiskeredskap.
Antalet sälar mellan 1989 och 2008, de tre senaste åren flygräknande.