Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen har sedan 2002-07-01 det övergripande ansvaret för rovviltförvaltningen i länet.
 Lodjur, Foto: Kjell Johansson

Svensk rovdjurspolitik inriktas mot att bevara livskraftiga stammar av varg, lodjur, björn, järv och kungsörn. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att dra upp riktlinjerna för en regional rovviltförvaltning. Grundläggande är att bestånden av varje art är så stort att arten är säkerställd. Att långsiktigt få balans mellan rovdjursstammarnas storlek och de skador på tamboskap, jakthundar och andra mänskliga näringar som de orsakar är grundläggande för den regional rovviltförvaltningen.

Länsstyrelsen handlägger och beslutar i olika skyddsjaktsärenden och ärenden som rör skador av viltarter som inte får jagas (säl, rovdjur och vissa fågelarter) genom att lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättning för inträffade skador. Skada skall alltid besiktigas av en av Länsstyrelsen utsedd besiktningsman. Det finns blanketter för ansökan om bidrag för att förebygga viltskada och för ansökan om ersättning för rovdjursrivna tamdjur. Mer information och tips om viltskador finns på Viltskadecenter.

För att kunna bedöma rovdjursstammarnas storlek genomförs kontinueligt inventeringar och insamling av rapporter om observationer av rovdjur eller spår av rovdjur. Dessa kontrolleras av fältpersonal, s.k. kvalitetssäkrare, som utbildats och förordnats av Länsstyrelsen. Allmänhet som observerar rovdjur eller spår uppmanas att så snart som möjligt kontakta någon av dessa. Av de stora rovdjuren är det främst lodjur, kungsörn och någon enstaka varg som kan förekomma i Östergötland.

Mer information om Rovdjurssäkrare stängsel för tamdjur finns på Viltskadecenters hemsida.

 

 

 Publikationer rovdjursförvaltning

Naturvårdsverkets broschyr I samma land rovdjur och människor

 Länkar

Länk till vargwebben 
Webbsidan ger besked inom vilken kvadratmilruta vargarna senast positionerades

Här finns regeringens förslag till "En ny rovdjursförvaltning"

Rovdjursspåraren C J hemsida om rovdjur i E- och H-län

Naturvårdsverkets föreskrifter om inventering av björn, varg, lo och kungsörn

Länk till Rovdjurscentret De 5 stora