Ersättning för viltskador

Om du fått tamdjur skadade eller dödade av fredade rovdjur kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. Det är viktigt att du kontaktar en av Länsstyrelsen utsedd besiktningsman eller Länsstyrelsen omgående när ett misstänkt angrepp inträffat, så att en av besiktningsmännen kan komma ut och besiktiga skadan!

Vid angrepp på tamdjur är det extra viktigt att du går rätt tillväga för att en besiktningsman ska ha möjlighet att göra en riktig bedömning av vad som inträffat:

1. Ring direkt till någon av besiktningsmännen:
- Anders Hedström, Boxholm, 070-671 67 70
 (länets norra del)
- Johan Falck, Linköping, 070-547 35 64 (länets södra)
- Sten Johansson, Gränna/Ödeshög, 0708-67 28 20 (länets sydvästra)

- Du kan också ringa direkt till Länsstyrelsen: Mia Kjällander 010 - 223 53 23.

2. Täck gärna över dödat djur med en presenning eller liknande som hindrar fåglar att äta av djuret, tills besiktningsmannen kommit. Undvik att röra det döda djuret innan besiktningsmannen undersökt det.

3. Besiktningsmannen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om ersättning för skadan. Om du vill ha ersättning måste du fylla i ansökan och skicka den till Länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet skickar besiktningsmannen in. Eventuella kostnader för destruktion på grund av rovdjursangrepp, liksom veterinärkostnader för djur som skadats i samband med rovdjursangrepp, kan också tas upp i ansökan om ersättning. Bifoga då kvitton eller kopior av dessa.

4. Hör med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor om djuren behöver destrueras eller annars var de får grävas ner.