Rovdjur

Lodjur. Foto: Lars Pettersson

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

Förvaltningen skyddar och begränsar

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn, och i länets förvaltningsplan beskrivs hur vi ska förvalta dem utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art, och vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Vi informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet.

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden som till viss del orsakas av rovdjuren.

 Rapportera dina rovdjursobservationer

 

I databasen Skandobs kan vem som helst registrera sina rovdjursobservationer. Har du sett ett rovdjur eller spår av rovdjur? Klicka på bilden!

 Information från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket inleder nu lägesrapporteringar om rovdjursförvaltningen. De vill ge en överblick över vad som hänt, händer och är på gång.

Alla lägesrapporter kommer läggas ut på Naturvårdsverkets hemsida

Naturvårdsverktet har nu bestämt referensvärden för rovdjur läs vidare här