De stora rovdjuren i Östergötlands län 2016/17

De stora rovdjuren björn, varg, järv och lodjur jämte kungsörn omfattas av rovdjurspolitiken. Det är de enda viltarter för vilka det finns nationella mål.
De uppgifter som här redovisas är preliminära och grundas på data som registrerats i den nationella rovdjursdatabasen.

Inventeringens syfte är att fastställa om föryngring av arterna förekommer samt antal föryngringar, om arterna uppträder regelbundet (om föryngring inte förekommer) eller om arterna uppträder tillfälligt eller inga observationer har gjorts.

Spårningarna har utförts av Länsstyrelsens fältpersonal med hjälp av jägare och allmänhet. Under inventeringssäsongen har även kameror använts i inventeringen.

Lodjur

Under inventeringsperioden 2016-2017 har sju föryngringar av lodjur konstaterats i länet varav tre delas med angränsande län, en föryngring delas med Södermanlands och två med Kalmar län.

En hona med två ungar i Norrköpings kommun, delas med Södermanland

en hona med två ungar i Finspångs kommun,

en hona med två ungar på gränsen mellan Motala och Linköpings kommuner,

en hona med tre ungar på gränsen mellan Boxholms och Linköpings kommuner,

en hona med tre  ungar i Kinda kommun,

en hona med en unge i Kinda kommun, delas med Kalmar

två ungar i  Kinda kommun, delas med Kalmar

flera ensamma lodjur har också registrerats.

Varg

Flera rapporter har inkommit från allmänheten om observationer av varg i länet under vintern. Tio av observationerna i Finspång, Motala Norrköping och Linköping har kunnat kvalitetssäkrats under januari och februari 2017. 

Björn

Det finns inte någon dokumentation som pekar på att björn uppträtt i länet efter det att den s.k. Granfjällsbjörnen passerade söderut genom länet i juni månad 1999.

Kungsörn

Kungsörn uppträder  i länet, någon häckning har ännu inte kunnat konstaterats.

Statens vilt

De stora rovdjuren tillhör statens vilt, vilket innebär att döda djur ska anmälas till polisen, som sedan ombesörjer att djuren sändes till Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala.

Länsstyrelsen och fältpersonalen vill tacka alla som rapporterat spår eller byten av de stora rovdjuren i länet under inventeringsperioden. Nu finns möjlighet för den som vill att direkt rapportera sina rovdjursobservationer på www.skandobs.se eller du kan ladda ner Skandobs-Touch en app som finns tillgänglig på www.skandobs.se och rapportera direkt i din mobil. 

Kvalitetssäkrare av rovdjursspår

Roger Drage (norra och nordöstra delen), mobil 070-406 02 07

Johan Falck (södra/mellersta/östra delen) mobil 070-547 35 64

Anders Hedström (västra och nordvästra delen), mobil 070- 671 67 70

Sten Johansson (södra delen) 070-867 28 20
   
Conny Johansson (södra delen) mobil 070-677 82 04

Daniel Hellqvist (nordvästra delen), mobil 070-545 56 60

 

 

 

 Inventering på nationell nivå

Naturvårdsverket har fastställt och presenterat resultaten på nationell nivå från vinterns varginventering 2014/2015 och lodjursinventeringen 2014/2015

 Kvalitetssäkrare av rovdjursspår

Roger Drage (norra och nordöstra delen), mobil 070-406 02 07 
                                 
Johan Falck (södra, mellersta och östra delen) mobil 070-547 35 64

Anders Hedström (västra och nordvästra delen), mobil 070- 671 67 70

Sten Johansson (södra delen), mobil 070-867 28 20

Conny Johansson (södra delen), mobil 070-677 82 04