Aktuellt om rovdjur i länet

Aktuellt om rovdjur

17 mars 2918
En varg har kvalitetssäkrats ca 8 km söder om Söderköping utefter E22.

11 mar 2018
Spår av en varg har kvalitetssäkrats vid Tåby, Norrköpings kommun, spåren ledde norrut.

5 mars 2018
Spår av en varg har kvalitetssäkrats ca 4 km öster om Valdemarsvik i närheten av sjön Gåsen.

18 februari 2018
Två vargar har kvalitetssäkrats vid ett flertal tillfällen söder om Lien och ö om Hällestad Motala och Finspångs kommuner.

18 februari 2018
En lodjursföryngring har kvalitetssäkrats i Boxholms kommun

18 februari 2018
En varg har kvalitetssäkrats ca 4 km väster om V Harg, Mjölby kommun.

15 februari 2018
En varg har kvalitetssäkrats vid Pelarbo, Ödeshögs kommun.

14 februari 2018
En varg har observerats vid Bonderydssjön, Ödeshögs kommun.

11 februari 2018
En varg har spårats på Blåvikshalvön, Boxholms kommun.

10 februari 2018
Två vargar har observerats ca 8 km norr om Stjärnorp.

8 februari 2018
En lodjursföryngring har kvalitetssäkrats ca 9 km norr om Borensberg.

4 februari 2018
En varg har kvalitetssäkrats ca 4 km Öster om V Harg

1 februari 2018
En varg har kvalitetssäkrats vid Mäselköp söder om Finspång.

1 februari 2018
Ett vargspår ca:2 km sydväst om Tidersrum, Kinda har i dag kvalitetssäkrats.

30 januari 2018
Två vargar som går tillsammans har spårats på flera platser söder om Stora Tron och Hällestad, Bohyttan och Kvarnsån.

30 januari 2018
DNA analysen på spillningen från den 18 januari några km söder om V Harg visade sig vara från den varghanne som uppehöll sig söder om Kisa den 1 januari. 

29 januari 2018
En loföryngring har kvalitetssäkrats ca: 1 mil nordost om Ljungsbro.

24 januari 2018
Två vargar som går tillsammans kvalitetssäkrades ca: 5 km norr om Roxen.

23 januari 2018
En varg har kvalitetssäkrats vid Svenningeby, kinda kommun.

19 januari 2018
Spår efter två vargar har kvalitetssäkrats ca: 1 mil sydväst om Finspångs samhälle.

18-19 januari 2018
Spillning efter en varg, några km söder om V Harg, har skickats för DNA-analys.

17 januari 2018
Två vargar som går tillsammans har idag kvalitetssäkrats i närheten av Olskeppetorp, ca 8-9 km öster om Glan, Norrköpings kommun.

16 januari 2018
DNA från den varg som spårades den 1 januari 2018 ca: 6 km söder om Kisa har nu analyserats. Det var en varghanne som närmast kom från Kalmar län.

12 januari 2018
Resultatet på de två vargspillningar som hittades den 31 december 2017 visade sig vara en varghanne och en hona. Det är ännu inte bekräftat om det är ett revirmarkerande par eller om det är ungdjur.

3 januari 2018
Ett angrepp av lo på ett får har konstaterats i närheten av Stockresyd, Ödeshögs kommun 

1 januari 2018
Ett vargspår som har bedömts som säkert har observerats ca 6 km söder om Kisa samhälle, ca 1 km norr om Vervelns norra spets.

31 december 2017
Två vargar som går tillsammans har kvalitetssäkrats ca 6 km söder om Hällestad i Finspångs kommun.

21 december 2017
Tre synobservationer av varg vid E4, Tift har inkommit till Länssyrelsen, dessa har ej kunnat kvalitetssäkrats på grund av avsaknad av spårsnö.

19 december 2017
En observation av varg har kvalitetssäkrats söder om Tjällmo, Motala kommun.

11 oktober 2017
Ett angrepp på minst 7 får/lamm har konstaterats i Klockrike, Motala kommun. Under dagen har också en rapport om, troligen samma, varg inkommit från Fornåsa.

22 september 2017
Länsstyrelsen har fått in en rapport om observation av en varg norr om Ljungsbro.

4 juli 2017
Länsstyrelsen har fått information om att det har observerats en varg i närheten av Norra Vi i Ydre. Någon kvalitetssäkring har inte kunnat göras.

1 mars 2017
Fältpersonal från Länsstyrelsen i Örebro har informerat om att en varg har passerat ner till Östergötland. Den gick över gränsen mellan Askersund och Motala.

21 februari 2017
Länsstyrelsen har kvalitetssäkrat spår av varg i närheten av St Gryten i Finspångs kommun. Nära länsgränsen till Södermanland.

12 februari 2017
Länsstyrelsen har kvalitetssäkrat spår av varg på sjön Roxen.

27 januari 2017
Polisen har nu på morgonen fått in rapporter om att en varg varit synlig i Ryd i Linköping. Observationen är ännu inte kvalitetssäkrad.

16 januari 2017
Under inventeringen 2016/2017 har det hittills kunnat konstaterats spår efter en varg (se nedan) och tre till fyra lodjursföryngringar. En i Motala, en i Boxholm och en till två i Kinda kommun.

6 januari 2017
Länsstyrelsen har kvalitetssäkrat spår av varg vid Fornåsakorset.

4 januari 2017
Länsstyrelsen har kvalitetssäkrat ett spår efter varg norr om Roxen.

14 juni 2016
Ett angrepp av lodjur på ett lamm har skett i Kinda kommun.

19 februari 2016
Trolig varg har under dagen spårats mellan Vårdsberg och Askeby i Linköpings kommun.

12 oktober 2015
Under helgen har lodjur angripit får söder om Kisa inom Kinda kommun.

2 oktober 2015
Under de senaste veckorna har lodjur angripit får inom Kinda kommun. Ett får per angrepp har dödats.

1-2 mars 2015
Rapporter om observation av en varg har gjorts i trakten av Vånga. Länsstyrelsen har inte kunnat verifiera genom spårning om det rör sig om en varg eller inte. 

6 februari 2015
Kvalitetssäkrade spår efter varg i Motala kommun.

26 januari 2015
Länsstyrelsens kvalitetssäkrare har efter rapport om vargobservation mellan Motala och Borensberg kunnat konstatera att det visade sig vara spår efter två hundar.

8 februari 2014
Länsstyrelsens spårare har konstaterat att det är en varg som rör sig i trakten av Skärkind.

7 februari 2014
En varg som har observerats och kvalitetssäkrats av spårare i Kalmar län, kan nu ha nått Östergötland. I natt gjordes en observation av varg i Falerum. Observationen har ännu inte kvalitetssäkrats av spårare. Det kan röra sig om samma varg som tidigare setts väster om väg 35 i Kalmar län på väg upp mot länsgränsen. Länsstyrelsen uppmanar tamdjursägare att öka tillsynen av sina djur.  

23 september 2013
Två tackor har dödats av varg i närheten av Mariedamm i Örebro län därför uppmanar Länsstyrelsen fårägare i länets norra delar att öka tillsynen på sina djur och se över sina stängsel.

25-26 juni 2013
Beslut om skyddsjakt på varg i södra Sverige Naturvårdsverket har under den gångna veckan fattat två beslut om skyddsjakt på varg i södra Sverige – ett i Kalmar län och ett i Jönköpings län.  I båda fallen avslog Naturvårdsverket skyddsjaktsansökan eftersom inga angrepp har skett efter det att ansökan kom in till Naturvårdsverket och ingen av vargen har inte synts till i respektive området under de senaste två veckorna.

18 juni 2013
Länsstyrelsen har fått in två rapporter om en varg på Vikbolandet. Någon kvalitetssäkring har ännu inte kunnat utföras. Fårägare på Vikbolandet bör därför öka tillsynen över sina utegångsdjur.

27 maj 2013
Får skadades eller dödades av varg 5 km sydost om Hjorted i Kalmar.

Då antalet vargar i södra Sverige förväntas öka i framtiden uppmanar Länsstyrelsen fårägare i länet att öka tillsynen på sina djur och se över sina stängsel. Ett vanligt fårnät ger som regel ett bra skydd mot varg, men bör då vara ordentligt sträckt nedtill. Kompletteras fårnätet med en eltråd med hög spänning (4500 V) ca 10 cm över nätet och en i nederkanten precis innanför nätet på ca 20-30 cm höjd får man ett mycket bra skydd mot varg (förutsatt att ingen stenmur eller dylikt finns inom 1 m från stängslet som vargen kan ta sig upp på och hoppa ifrån). Om vargen står på marknivå hoppar den sällan över stängsel utan försöker ofta krypa under eller gå igenom dem. Länsstyrelsen kan ge bidrag till rovdjursavvisande stängsel. Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att fortsätta lämna in tips om spår eller andra observationer, antingen via Skandobs.se eller telefonsamtal till våra rovdjursspårare/besiktningsmän.

5 februari 2013
Fyra loföryngringar har kvalitetssäkrats i länet två föryngringar i Motala kommun samt två i Finspångs kommun.

15 november 2012
Enligt länsstyrelsens fältpersonal med uppdrag att kvalitetssäkra rovdjursspår rör sig troligen ev varg NV om Motala. Länsstyrelsen uppmanar därför alla tamdjursägare i trakten att öka tillsynen av sina djur om dessa fortfarande går ute.

15 oktober 2011
Skyddsjakten efter den varg som har rivit flera får på Vikbolandet avslutades under dagen, vargen sköts i samband med älgjakten.

9 september 2011
Naturvårdsverket har i dag beslutat om förlängning av skyddsjakten efter en varg på Vikbolandet att gälla till och med den 30 september 2011. Här kan du läsa Naturvårdsverkets beslut.

8 september 2011
En ny vargattack har skett på Vikbolandet, två tackor har dödats.

2 september 2011
Skyddsjakten efter vargen på Vikbolandet har ännu inte givit något resultat. Några fler rapporter om attacker har heller inte inkommit till Länsstyrelsen.

26 augusti 2011
Länsstyrelsen har nu, efter att jaktledare och jägare har utsetts, beslutat att skyddsjakten efter vargen startar i dag.

24 augusti 2011
Naturvårdsverket har nu beslutat om skyddsjakt efter den varg som har attackerat får på Vikbolandet vid ett flertal tillfällen.

15 augusti 2011
Ytterligare en vargattack på får har skett på Vikbolandet den här gången var det 12 får som dödades eller fick avlivas p.g.a. sina skador. Länsstyrelsen har i dag i yttrande till Naturvårdsverket tillstyrkt en ansökan om skyddsjakt på vargen på Vikbolandet. Det är Naturvårdsverket som sedan fattar beslutet om skyddsjakt.

8 augusti 2011
I dag upptäcktes ytterligare fyra döda får  på Vikbolandet efter en trolig vargattack under helgen.

22 juli 2011
Idag vid lunchtid upptäcktes yterligare en vargattack i en fårhage i norra Östergötland. Läs mer

20 juli 2011
Åtta får revs i hage efter ny vargattack på Vikbolandet. Läs mer

4 juli 2011
Får angripna av varg på Vikbolandet. Läs mer 

13 maj 2011
Länsstyrelsens besiktningsman har i dag konstaterat att fyra tackor har rivits av varg i Valdermarsviks kommun. Länsstyrelsen uppmanar nu därför alla tamdjursägare i trakten att öka tillsynen av sina djur,  se över stängsel, ta in sina djur närmare boningshus under nattetid. Läs mer 

6 maj 2011
Den sändarförsedda varghonan har nu vandrat ur länet och befinner sig i Kalmar län.

5 maj 2011
Den sändarförsedda vargtiken har nu passerat genom Finspång och Norrköping och är på väg söderut genom länet.

2 maj 2011
Länsstyrelsen har informerats om att en sändarförsedd varghona har observerats inom Finspångs och Motala kommuner i norra Östergötland. Länsstyrelsen återkommer med mera information så snart vi uppdaterats om rovdjursläget i länet.

15 mars 2011
Länsstyrelsens fältpersonal har i dag kvalitetssäkrat spår efter en varg söder om Boxholm.

22 februari 2011
En varg har rapporterats synlig i Linköpings kommun i närheten av Linghem. Länsstyrelsens fältpersonal har kvalitetssäkrat spår efter vargen. De tamdjursägare som har utegångsdjur bör därför öka tillsynen samt se över sina stängsel.

2011 januari
Regeringen har nu beslutat uppdra åt länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet (dvs. Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland, Örebro, Uppsala, Västra Götaland och Stockholm) att peka ut lämpliga områden för utsättning av varg. Till skillnad mot vad som anges i det svar på regeringsuppdraget som Naturvårdsverket, Statens Jordbruksverk och Statens Veterinärmedisinska anstalt lämnade till regeringen i december så omfattas inte Östergötland och Södermanlands län av nämnda uppdrag.

Här kan du läsa Regeringsbeslutet

2010 november
Naturvårdsverket har under oktober skickat ut två remisser om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige. Den första remissen behandlar tillvägagångssätt för att utse lämpliga områden för utsättning av vargar m.m. se vidare i Naturvårdsverkets remiss. och här kan du läsa Länsstyrelsens yttrande.

Den andra remissen behandlade förslag till tänkbara tillvägagångssätt för att föra in obesläktade vargar till den svenska varstammen i syfte att genetsikt förstärka stammen Naturvårdsverkets remiss och här är Länsstyrelsens yttrande

 

Lo ungar 

19 juli 2010
I början av juni konstaterade Länsstyrelsens kvalitetssäkrare att en lodjurshona som ingår i Grimsö forskningsstations märkta forskningsdjur fött tre ungar, en hona samt två hanar de föddes i Motala kommun.  

5 mars 2010
Spår i Ydre och Kinda  har nu blivit kvalitetssäkrade som troliga vargspår. De tamdjursägare som har utegångsdjur bör därför öka tillsynen samt se över sina stängsel.

12 januari 2010

Två lodjursföryngringar har nu blivit kvalitetssäkrade i Finspångs kommun. En lohona med en unge och en med två ungar.

21 oktober 2009

En ny rovdjursförvaltning

Riksdagen godkänner en förvaltning av rovdjuren som innebär att Naturvårdsverket får delegera beslut om licens- och skyddsjakt till länsstyrelserna. Besluten ska vara grundade på rovdjursstammarnas utveckling i länet. Viltvårdsnämnderna och rovdjursgrupperna tas bort och ersätts av viltförvaltningsdelegationer.

Vill du veta mer om den nya rovdjurspolitiken gå in på Sveriges Riksdags hemsida http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7160&datum=10/21/2009 eller Naturvårdsverkets hemsida med pressmeddelande om ny rovdjursförvaltning http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/For-press/Pressmeddelanden/Naturvardsverket-om-ny-rovdjursforvaltning/

26 september 2009
Här finns den senaste informationen om den sändarförsedda Ockelbovargen som fortfarande finns kvar i länets norra del.

24 augusti 2009
Den sändarförsedda vargen var i går fortfarande kvar i norra länsdelen. Tjänsten "vargwebb" är sedan 2009-08-21 tillgänglig och är en webbplats där man kan få uppgifter om senaste position av ett antal sändarförsedda vargar. Tjänsten syftar till att minska risken för att jägare drabbas av vargangrepp på sina hundar vid löshundsjakt, men är även ett verktyg för övriga intresserade.

Den sändarförsedda varg som vistats i Östergötland en tid finns med i ovanstående tjänst och benämns där som "vandringsvarg". Länk till vargwebb

4 augusti 2009
Den sändarföresedda varg som i början av juli vandrade in i Östergötland finns kvar i norra delen av länet. Länsstyrelsen vill uppmana djurägare att öka tillsynen samt se över sina stängsel. Det är viktigt att även stängsla mot vatten. Länsstyrelsen återkommer med ytterligare information så snart något nytt framkommer.

15 juni 2009
Den 11 juni 2009 beslutade Naturvårdsverket om skyddsjakt på den varg som angripit och dödat ett fyrtiotal får samt ett nötdjur i Södermanlands län. Vargen har uppehållit sig i ett område som gränsar till Östergötlands län och även varit inne i vårt län. Redan samma kväll sköts vargen i ett område mellan Yngarens sydspets och E4:an i Södermanland av en vidtalad jägare som vaktade i ett jakttorn. Vargen har därefter levererats till SVA för vidare undersökning enligt gällande föreskrifter.
 
11 juni 2009
Naturvårdsverket har nu fattat beslut om skyddsjakt på den varg som rört sig vid den norra länsgränsen mot Södermanland och angripit tamdjur. Länsstyrelsen Östergötlands rovdjurshandläggare, Thomas Modin, har vid tidigare tillfälle informerat om vargen och tipsat om vad man som markägare kan vidta för åtgärder för att undvika eller minska skador.

 

Naturvårdsverkets pressmeddelande och länk till beslut: http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/For-press/Pressmeddelanden/Skyddsjakt-pa-varg-i-Sormland/

27 maj 2009
Lantbrukarnas riksförbund i Södermanland har ansökt hos Naturvårdsverket om att få skjuta den varg som misstänks ha rivit ett fyrtiotal får i Södermanlands län. Det var i fredags som ett trettiotal får blev rivna i Husby-Oppunda utanför Nyköping, och på måndagen attackerades ytterligare fem får i Björkvik utanför Katrineholm. [27 maj kl 10.07]

Länsstyrelsen i Södermanland bedömer att det är en varg som attackerat fåren, och att det troligtvis rör sig om en och samma varg.

En kviga blev också riven förra veckan utanför Stigtomta, men enligt Länsstyrelsen i Södermanland är det oklart om det är samma varg som gett sig på kvigan.

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, skickade in en ansökan om skyddsjakt på varg i höstas, efter att en varg rivit 25 får i Nävekvarn, men fick då avslag. Nu ansöker LRF på nytt om att få skjuta vargen.

26 maj 2009
I Södermanlands län har under sista veckan minst två vargangrepp på tamdjur ägt rum. Eftersom angreppen har skett i södra delen av Södermanland så kan det även finnas anledning för tamdjursägare i nordöstra delen av Östergötland att se över sina stängsel och vara extra uppmärksamma.Om det finns möjlighet så ta hem djuren nattetid eller  sätta ut en traktor med radio påslagen i betet där djuren är. Det brukar förhindrar  skador på djuren för en tid.

15 januari 2009
Delrapport av rovdjursinventeringen 2008-2009 fram till 090115. Två loföryngringar har kvalitetssäkrats, hona med en unge samt hona med två ungar i länets norra del. Dessutom så har det kvalitetssäkrats spår av ensamma lodjur både i norra och södra delen av länet. Se bifogade kartbilder.

14 december 2008
En varg har under helgen slagit en kronhjortshind i Kolmårdsskogarna. Länsstyrelsens kvalitetssäkrare och rovdjursspårare, är tämligen övertygad om att det är en ung varghanne som dödat kronhjorten. Hjorten hittades av jägare intill ett vattendrag i Skinnarbo i lördags. Har du tamdjur, i nordöstra delen av länet, är det nu viktigt att öka tillsynen av dina stängsel och djur.

17 april 2007
I går kväll sköts en varg under angrepp på får på Fogdön norr om Strängnäs. Personal från Kolmårdens djurpark kunder därefter konstatera att det var den ena av de två vargar som rymde från djurparken den 14 mars, den andra skjöts kort efter rymningen.

19 mars 2007
Två 10 månader gamla varghanar rymde den 14 mars ur sitt hägn på Kolmårdens djurpark. En av de bägge vargarna har avlivats. Kolmårdens personal försöker nu att få tag på den andra vargen.

26 och 27 februari 2007
Länsstyrelsens kvalitetssäkrare/rovdjursspårare har kvalitetssäkrat två vargspår i norra Östergötland. Ett den 26 februari 2007 vid Böksjön, Strömsfors i Norrköpings kommun och det andra den 27 februari 2007 vid Backa gård, Igelfors, Finspångs kommun.