Snöskoter

Körning med snöskoter i snötäckt terräng är i grunden tillåten, men det finns vissa begränsningar enligt terrängkörningslagen. Körning kan också regleras enligt annan lagstiftning, till exempel lokala trafikföreskrifter.