Jakttider och avskjutningsföreskrifter för älgjakten 2016/2017

Länsstyrelsen har beslutat om att avgiften som ska betalas för fälld vuxen älg (fällavgift) under jaktåret 2016/2017 ska vara 850 kronor och för fälld älgkalv 100 kronor.

Viltförvaltningsdelegationen inom Länsstyrelsen har beslutat om nedanstående jakttider och rekommendationer för älgjakten:

Älgjakten börjar den andra måndagen i oktober enligt Bilaga 2 i jaktförordningen (1987:905)  

Jakt efter älgkalv      Måndag den 10 okt. – onsdag den 12 okt. 2016
(oregistrerat område)

Licensområde           Måndag den 10 okt. – måndag den 28 feb. 2017  

Älgskötselområde     Måndag den 10 okt. – måndag den 28 feb. 2017  


Rekommendationer:

1. Avskjutningen bör för älgskötselområden inriktas för att uppfylla målen i älgskötselplanen,
2. variationen i älgtätheten och skadefrekvensen inom olika geografiska områden ska tydligt avspegla sig i avskjutningen. Det ska råda balans mellan älgstam och tillgängligt foder. Undvik att tilldela älg enbart efter arealprincipen,
3. undvik restriktioner som begränsar kalvskyttet,
4. av den totala avskjutningen bör minst 50 – 60 % utgöras av kalv,
5. kalvförande älgko bör inte fällas om inte kalven eller kalvarna fälls före kon,
6. av den totala avskjutningen av vuxna djur bör högst 30 % utgöras av handjur. Stora äldre tjurar bör sparas,
7. jakten i januari – februari bör främst syfta till att motverka skogsskador.

 

Övrigt  

Licensbeslut angående tilldelning och information till samtliga om jakttider och avskjutningsrekommendationer kommer att sändas ut till den som har ett regi­strerat älgjaktsområde senast en månad före älgjaktens början om det inte finns särskilt skäl för annat.  

Hur man överklagar  

Den som vill överklaga beslutet ska göra det i ett brev, som skickas till Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping.