Jakt och viltförvaltning

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för viltförvaltningen i länet.

Viltvården bör inriktas mot att bevara livskraftiga viltstammar av hög kvalitet. Det är viktigt att varje art omfattar ett så stort antal att en genetisk variation inom arten är säkerställd. Att få balans mellan viltstammarnas storlek och de skador som de orsakar, är grundläggande för viltvården.

Länsstyrelsen beslutar i olika ärenden som rör jakt. Många beslut rör älgjakten. Vi ansvarar för information till jägare och markägare, registrering av jaktområden, licenstilldelning samt insamlig och sammanställning av avskjutningsstatistik.

Dessutom handläggs skyddsjaktsärenden och ärenden som rör skador av viltarter som inte får jagas (säl, rovdjur, vissa fågelarter t ex trana) genom att lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättning för inträffade skador.

Kontakta oss

Här hittar du telefonnummer och e-postadresser till oss som arbetar med viltförvaltning
våra medarbetare

Rapportera fälld älg

Fälld älg rapporteras i Älgportalen.
Här hittar du även statistik över fällda älgar.

Publikationer Viltförvaltning

Här hittar Du våra publikationer.