Skyddsjakt efter gråsäl 2016

Naturvårdsverket beslutar även i år om skyddsjakt efter 10 gråsälar i Östergötland.

Skyddsjakten får ske inom 200 meter från fiskeredskap, från stillaliggande båt med motorn igång  och med kulammunition av lägst klass 2
Gråsäl

Skyddsjakt efter gråsäl tillåts endast efter gråsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där gråsälen orsakar skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. Skyddsjakten får ske innanför länets territorialvattengräns. Inom vissa områden, som inte omfattas av annat områdesskydd, sker inventering av sälar under våren. för dessa områden tillåts skyddsjakt efter gråsäl under tiden 16 juni till och med den 31 december 2016. För Östergötlands del  gäller det Höga ören i S:t Anna församling, Söderköpings kommun.  

Det kan också finnas områden som är särskilt skyddade där det kan gälla regler som helt eller delvis förbjuder jakt på säl.

I år är skyddsjakt tillåtet från 20 april till 31 december eller den tidigare tidpunkt när länets kvot är fylld. I Naturvårdverkets fördelning av den totala kvoten på 480 gråsälar tilldelades Östergötland 10 gråsälar.

Om du avser att delta i skyddsjakten efter gråsäl ska du kontakta Naturvårdsverk närmaste vardag innan jakten inleds för att få information om hur många djur som återstår av tilldelningen i aktuellt län.

Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats.

 Naturvårdsverkets beslut

Här finns Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på gråsäl 2016 och beslut om ersättning för prover från sälar 2016