Barrskogar

Knotiga tallar på berg och hällar. Grova granar i mossiga dalar. Barrskog kan se ut på många sätt. Om gammal skog avverkas riskerar arter och miljöer att försvinna. Därför skyddas de naturvärdefullaste skogarna som nationalparker och naturreservat.  
Urskog i Grävsätters naturreservat. Foto: Jens Johannesson

Tidigare brann det regelbundet i våra skogar. Det kan man se i form av spår från bränder i de flesta av skogsreservaten. Redan innan människan började med svedjebruk gjorde blixtnedslag att nästan alla skogar i Götaland brann naturligt med 20 till 50 års mellanrum. Elden spred sig då över många tusen hektar.  

Mer än 100 olika fåglar, insekter och svampar är anpassade till att skogen brinner ibland. Gamla tallskogar gynnas till och med av bränder. Om det inte brinner ofta i sådana skogar växer det upp granar som gör skogen så kall och mörk att det dödar både tallarna och de insekter som bor i dem. En skog som brinner ofta brinner inte så intensivt, och då överlever tallarna eftersom de har tjock och isolerande bark. Branden gör också att tallarna blir impregnerade med kåda. Det gör att stammarna står kvar länge efter det att tallen dött. Då kan stammarna fungera som bostad åt både hackspettar och små lavar.  

De senaste 250 åren har ett växande nät av skogsvägar och en effektivare brandbekämpning lett till att våra skogar nästan aldrig brinner. Det har i sin tur gjort att många av de insekter och växter som behöver brända skogar har blivit mycket sällsynta. Skyddade områden med sådana skogar sköts därför med noga kontrollerade bränningar.  

Men granskogar i skuggiga bäckdalar har nästan aldrig brunnit eftersom de varit för fuktiga för att elden ska få fäste där. Djuren och växterna i sådana miljöer är anpassade till ett liv utan eld. Sådana skogar mår nästan alltid bäst av att lämnas helt till sig själva. Här gör vi sällan något mer än att vi sätter upp en skylt. Och kanske gör vi också en stig så att du tryggt kan hitta både in och ut ur trollskogen…  

Grönsköldsmossa i Grävsätters naturreservat. Foto: Jens Johannesson

 Skogsskylt

(Klicka på bilden för större format)