Ängar och betesmarker

För 10 000 år sedan fanns det mammutar och uroxar i norra Europa. När de betade skapades ett blomsterrikt landskap med gläntor och stora öppna stäpper. Tack vare bondens betande djur finns den blommande mammutstäppen fortfarande kvar, men nuförtiden kallar vi den hage eller slåtteräng.  

Åsabackarnas torrbacke. Foto: Kurt Adolfsson

Kamp om ljus, näring och utrymme

Växterna i hagen och på ängen slåss om ljus och näring, men ingen art kan ta överhanden så länge det finns betesdjur eller så länge någon slår gräset och blommor varje år. Många olika växter kan då leva tätt tillsammans. Om marken gödslas, om korna slutar beta, eller om ingen slår gräset – då kvävs hagens och ängens blommor snabbt av maskrosor, nässlor och buskar. Hagen och ängen blir tillslut en skog. 

Knastrande torrbackar till blötaste kärr

Hela variationen finns i vårt län, från det torraste torra med torrbackar på slätten eller på andra ställen med sandig/grusig väldränerad mark eller det blötaste kärren med kalkhaltigt vatten eller kalkhaltig lera. Där emellan har vi de klassiska ekhagarna eller de artrika hagarna med många gräs, örter, fjärilar och andra insekter - mera artrika per kvadratmeter jämfört med Amazonas djungler!

Brokinds ekhagar. Foto: Henry Stahre

Restaurera till något som en gång var

Ofta behöver en resturering göras för att "vrida klockan tillbaka" - från maskrosor, nässlor, buskar och träd - till en tid då ljuset kom ner på marken och många blommor kunde växa tätt tillsammans. Flera av dessa åtgärder genomförs tillsammans med områdets markägare eller djurhållare - men ibland är det en lång tid sedan området hävdades. Då kan vi behöva förmedla kontakter med andra djurhållare och genomföra en större restaureringsinsats för att få området i hävd på nytt. 

Förr fanns det ca 1.8-2 miljoner ha ängar och betesmarker i Sverige. Idag har vi ca 40 000 ha i Östergötland, varav ca 25 000 invenyerades som naturvärdefulla i Ängs- och betesinventeringen. Av dessa hävdas ungefär 200 ha som slåtteräng idag.

Kattfot i Södra Bråta, Ydre kn

Ekstrategi

Mera info om projektet hittar du här

 ROSORIS

Mera info om projektet hittar du här

 Ängsskylt

(Klicka på bilden för större format)

 Hagmarksskylt

Den blommande hagen

(Klicka på bilden för större format)

 Fjärilsskylt

Fjärilar i Östergötlands ängs- och hagmarker, Gebbe Björkman

(Klicka på bilden för större format)