Tipsa Öppet öga

Öppet öga är en informationskampanj som flera av landets länsstyrelser utformat gemensamt. Med kampanjen vill vi sprida kunskap om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet att göra i naturen. Du kan läsa om detta i den folder som tagits fram och som du kan ladda ned.
Öppet öga

Varje år sker ett antal medvetna eller omedvetna brott som drabbar djur och växter på olika sätt. Det kan röra sig om rovfåglar som skjuts, om äggsamling från vilda fåglar eller otillåten handel med hotade arter. Det gäller också sådana arter som är förbjudna att föra in i landet för att man inte vill få ut dem i naturen. Förbudet gäller till exempel pälsar, väskor, smycken och andra föremål, som innehåller delar av hotade djur och växter.

Berguvens intensivt orangea öga ska symbolisera den tillsyn som länsstyrelserna – i samarbete med bland annat Polisen och Tullverket – utövar för att förhindra olika typer av artskyddsbrott. Men det är också en uppmaning till allmänheten att hålla ögonen öppna och tipsa tillsynsmyndigheterna när man ser någonting som verkar misstänkt. Man får vara anonym om man vill.

Så här tipsar du: Vid pågående misstänkt brott kontakta Polisen på 114 14 eller mejla kut.ostergotland@polisen.se.

Du kan också ringa till vår växel 010 - 223 50 00 och be att få tala med CITES/ artskyddsansvarig tjänsteman. När du ringer behöver du inte uppge vem du är, men det kan underlätta utredningen om du kan kontaktas. Du kan också lämna tips genom att använda vårt formulär. Länk till formuläret finns här på sidan. Du behöver inte uppge namn eller kontaktuppgifter. Vill du ha återkoppling väljer du att ange din
e-postadress.

 Tipsa Öppet öga

 Folder - Ditt öga gör skillnad!

Folder med text Tillsammans mot brott i naturen närbild av ett berguvsöga