Östergötlands natur- och kulturguidningar

Här är årets program för Östergötlands natur- och kulturguidningar. Håll utkik efter det tryckta programmet hos länets kommuner, turistbyråar, bibliotek, museum, naturum med flera platser. Välkommen ut i naturen! Alla är välkomna! Särskilt välkomna är ni som naturen är relativt okänd för.

Välkommen in i Östergötlands natur!

Östergötland är rikt på värdefull natur. Kulturhistorien, hur människan har samverkat med naturen genom tiderna, ger oss en aning om värdet av naturen för oss. Att berätta om Östergötlands natur- och kulturvärden är idag ett viktigt uppdrag för att uppfylla miljömålen. Inte minst viktigt är att skapa förståelse för de många ekosystemtjänster som naturen förser oss med. Inte en sekund går utan att naturen förser oss med det som är livsnödvändigt.

Guidningarna i detta program visar upp värdefull natur och kulturhistoria från alla delar av länet. I år uppmanar vi extra till att använda naturen för att röra på sig. Vandra, spring, skida, åk skridskor, cykla eller klättra i träd!

Vi välkomnar också särskilt alla de som naturen är okänd eller svårtillgänglig för. Följ med en guide, som berättar om allemansrätten, hur man hittar, vad som kan vara farligt och hur man känner igen vanliga växter och djur. 

Bra att veta inför guideturen 

Vanligen börjar guidningen vid områdets parkeringsplats och pågår i ca 1,5 timmar. Normalt krävs ingen föranmälan. Förgyll utflykten med matsäck och kläder efter väder. Naturen är till för alla. Några av områdena är tillgängliga för personer med funktionsvariationer. De flesta turer passar både unga och gamla, vissa fungerar med barnvagn. Guidningen är gratis om det inte står annat i texten.

symbol, tillgängligt för personer med synskadaSymbol; tillgängligt för personer med rörelsehinder 

Flera av länets naturreservat är tillgängliga för personer med funktionsvariationer. Mer information om länets alla reservat kan du hitta här

Arrangörer av guidningarna är Länsstyrelsen Östergötland, Östergötlands museum, de flesta av länets kommuner, Region Östergötland, naturum Sommen och naturum Tåkern. Syftet är att visa värdefull natur, sprida kunskap och förståelse för natur och naturvård och i det långa loppet bidra till att uppfylla Sveriges miljömål.

Läs mer om guidningar på www.naturguidning.se

 

 

Östergötlands natur- & kulturguidningar 2018

 Guideprogram 2018 

 Kalendarium 2018

Affisch 2018

 På Gång...

...är en sökbar digital aktivitetskalender för Östergötland. Här finns alla guidningar och andra aktiviteter samlade.