Östergötlands natur- och kulturguidningar

Här är årets program för Östergötlands natur- och kulturguidningar. Håll utkik efter det tryckta programmet hos länets kommuner, turistbyråar, bibliotek, museum, naturum med flera platser. Välkommen ut i naturen! Alla är välkomna! Särskilt välkomna är ni som naturen är relativt okänd för.

 Naturpyssel-Jenny vilar en stund i blåbärsriset. Foto: Maja Järvhammar

Välkommen in i Östergötlands natur!

Östergötland är rikt på värdefull natur. Kulturhistorien, hur människan har samverkat med naturen genom tiderna, ger oss en aning om värdet av naturen för oss. Att berätta om Östergötlands natur- och kulturvärden är idag ett viktigt uppdrag för att uppfylla miljömålen. Inte minst viktigt är att skapa förståelse för de många ekosystemtjänster som naturen förser oss med. Inte en sekund går utan att naturen förser oss med det som är livsnödvändigt.

Guidningarna i detta program visar upp värdefull natur och kulturhistoria från alla delar av länet. I år uppmanar vi extra till att använda naturen för att röra på sig. Vandra, spring, skida, åk skridskor, cykla eller klättra i träd!

Vi välkomnar också särskilt alla de som naturen är okänd eller svårtillgänglig för. Följ med en guide, som berättar om allemansrätten, hur man hittar, vad som kan vara farligt och hur man känner igen vanliga växter och djur. 

Bra att veta inför guideturen 

Vanligen börjar guidningen vid områdets parkeringsplats och pågår i ca 1,5 timmar. Normalt krävs ingen föranmälan. Förgyll utflykten med matsäck och kläder efter väder. Naturen är till för alla. Några av områdena är tillgängliga för personer med funktionsvariationer. De flesta turer passar både unga och gamla, vissa fungerar med barnvagn. Guidningen är gratis om det inte står annat i texten.

symbol, tillgängligt för personer med synskadaSymbol; tillgängligt för personer med rörelsehinder 

Flera av länets naturreservat är tillgängliga för personer med funktionsvariationer. Mer information om länets alla reservat kan du hitta här

Arrangörer av guidningarna är Länsstyrelsen Östergötland, Östergötlands museum, de flesta av länets kommuner, Region Östergötland, naturum Sommen och naturum Tåkern. Syftet är att visa värdefull natur, sprida kunskap och förståelse för natur och naturvård och i det långa loppet bidra till att uppfylla Sveriges miljömål.

Läs mer om guidningar på www.naturguidning.se

Hej, jag heter Mikael

och är ny Naturvårdschef här i Östergötland. Sedan tidigare känner jag till Östergötland bara lite grann men ändå så pass mycket att jag vet att det är en fantastisk natur att lära känna. Det ska bli jättespännande att få upptäcka såväl natur som kultur, växter och djur. Jag har tidigare arbetat med skog och olika skogsfrågor på en annan myndighet och jag kan konstatera att det finns fantastiska skogar här men också så många andra naturtyper – Östergötland är helt enkelt ett mycket variationsrikt län som erbjuder oss besökare så mycket, av nästan allt!

Att besöka olika utflyktsmål för att njuta av upplevelser och samtidigt ta del av information är ett sätt att förstå den svenska miljöpolitiken som sedan länge är beslutad av Sveriges riksdag och åtminstone några av dess 16 miljökvalitetsmål.

Jag ser våra natur- och kulturguidningar runt om i Östergötland som en fantastisk möjlighet för invånarna att tillsammans med andra och över generationsgränser bekanta sig med och lära om det som hela tiden finns där runt om där vi bor. De stora upplevelserna och de fantastiska berättelserna finns ofta närmare än du tror.

Välkommen ut i Östergötlands natur!

/Mikael Norén, Naturvårdschef, Länsstyrelsen Östergötland

 

Östergötlands natur- & kulturguidningar 2017

 Guideprogram 2017 

 Kalendarium 2017

Affisch 2017

 På Gång...

...är en sökbar digital aktivitetskalender för Östergötland. Här finns alla guidningar och andra aktiviteter samlade.

 Naturens år

Naturens År 2017 har temat ekosystemtjänster, precis som 2015 och 2016. Det handlar om de värden vi får från naturen, alltifrån syre att andas, naturlig vattenrening och näringsfällor, byggmaterial, bär och svamp, till rekreation och friskvård. Den biologiska mångfalden är grunden för vår välfärd!

 

Läs mer om ekosystemtjänster: