Om naturum Tåkern

Naturum Tåkern ägs av Naturvårdsverket och drivs av Länsstyrelsen Östergötland. Det är både ett fantastiskt hus med utställning, filmrum och lab, och en bred verksamhet med natur- och kulturvägledning som huvuduppdrag. Naturum är en port till naturen. Det är också en arbetsplats, med många inblandade!

Vilka är vi?

På naturum Tåkern jobbar Malin Granlund-Feldt, Kjell Antonsson, Torbjörn Blixt samt flera säsongsvärdar.

Här jobbar också vaktmästare Tommy Johansson.

Huvudman på Länsstyrelsen Östergötland tillika förvaltare för Naturreservatet Tåkern är Veronica Axelsson.

Naturum ägs av Naturvårdsverket, som förser oss med stöd och anvisningar.

Sveriges alla 33 naturum är våra stöd och bollplank.  

Utöver vår personal har vi ovärderlig hjälp av Länsstyrelsens personal, utställningsbyggare Roland Thörnkvist, Ljud- och bildtekniker Bernt Toftgård, hantverkare, naturvårdskonsulter med flera.

Naturguide Malin Granlund Feldt på kajaktur med OmbergsEvent

Arbetsplatsen naturum Tåkern

I nya naturum Tåkern finns bra personalutrymmen med kontor, kök, vilrum och toa med dusch. Det bryggs mycket kaffe, till personal och framförallt till besökare.

Vi källsorterar allt avfall och komposterar.