Omberg       

På Omberg finns en värdefull natur och en fantastisk artrikedom. Några av de mest värdefulla naturområdena på Omberg är skyddade som naturreservat, biotopskyddsområden och natura 2000-område. Dessa platser är fina besöksområden men tänk på att visa särskild hänsyn när du vistas här.

Ekopark Omberg
Den största markägaren på omberg, Sveaskog, har utnämnt Omberg till Ekopark. På Sveaskogs hemsida om Ekopark Omberg kan du läsa mer om ekoparken och bland annat ladda ner aktuella vandringsledskartor. 

Natura 2000
Natura 2000 är EU:s nätverk av skyddad natur. Hela södra delen av Omberg och Ombergs branter mot Vättern är skyddat som Natura 2000-område. Mer information finner du i bevarandeplanen för natura 2000-området Omberg.  

Naturreservat
På Omberg finns fem naturreservat: Ombergs Bokskog, Storpissans urskog och de tre kalkkärren Ombergsliden, Ostmossen och Mörka hålskärret. Som besökare är du välkommen att besöka dessa områden. Det är Länsstyrelsen Östergötland som förvaltar naturreservaten på Omberg. Mer information om varje reservat hittar du i rutan här till höger.

Biotopskyddsområde
Vid Alvastra klosterruin ligger en hage med gamla äddellövträd och ett artrikt kalkkärr. Detta område är skyddat i två biotopskyddsområden: Alvastra klosters ädellövhage och Alvastra klosters kalkkärr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevärdheter kring
Tåkern & Omberg

  
Karta -Sevärdheter

This page in english 
Map -Sightes of Interest

 
Karte -Sehenwurdischkeiten

 

Inventeringar på Omberg

Under 2001-2004 gjordes omfattande inventeringar av Ombergs natur- och kulturvärden. Här kan du se resultatet.