Friluftskonferens i Östergötland 2017

Välkommen på konferens med temat "Friluftsliv för alla -hur lockar vi nya grupper till fysisk aktivitet och naturupplevelser" som äger rum 31 augusti i Tinnerö rundloge i eklandskapet, Linköping.

Program

9.30
Registrering, fika och mingel

10.00
Inledning, Landshövding Elisabeth Nilsson

10.15-11.00
En forskningsöversikt – trender och utmaningar för friluftslivet,
Professor Klas Sandell, Karlstad Universitet

11.00-11.30
Folkhälsa, hälsa och friluftsliv
Kajsa Mickelsson, Folkhälsomyndigheten

11.30-12.00
Goda exempel från Östergötland:
- Att nå nya besökare i naturen, Anders Ohlsson, ordförande i Friluftsfrämjandet region Öst
- Alla i naturen, Stefan Arrelid och Marie Andersson, Studiefrämjandet.
- Integration i naturen och Naturskolans verksamhet i Tinnerö, Carina Brage, Calluna

12-13.30
Lunch

13.30-13.45
Länsstyrelsens samordning av friluftspolitiken

13.45-14.45
Parallella workshops

14.45-15.15
Fika och mingel

15.15-16.00
Paneldebatt och avrundning.
Deltagare: Klas Sandell (Karlstad Universitet), Matti Leijon (Region Östergötland), Anders Ohlsson (Friluftsfrämjandet), Fia Sundin och Lena Petersson Forsberg (Motala kommun).

 

Valbara workshops/studiebesök

A. Sätt Östergötland i rörelse – med sikte på ett aktivare Östergötland 2020. Utomhusworkshop med Matti Leijon, Folkhälsovetare och uppdragsledare för strategin Sätt Östergötland i rörelse, Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, Region Östergötland

B. Utomhuspedagogiken sätter kroppen och tanken i rörelse - vad säger forskningen och vad säger praktiken? Anders Szczepanski, ass. prof. Outdoor Education, forskare och lärare vid Spetsa AB, Center for Outdoor Education, Linköpings universitet, bidrar med en kunskapsöversikt. Vad berättar svensk och internationell forskning om undervisning och lärande utomhus och dess effekter på hälsa, lärande och lek?

C. Friluftsliv i eklandskapet. Följ med Linköpings kommun på studiebesök i Tinnerö eklandskap.

D. Vidga klassrummet. En demonstration av Östgötaleden som en trygg plats och möjligheter till undervisning i naturen, Britt-Louise Nilsson, Region Östergötland och Carina Brage, Calluna.

E. Vad kan vi hitta under ytan? Håva med Anette från Ekoturen och titta på djuren i mikrolupp i Ekoturens buss, ett exempel på naturskoleverksamhet.  

 

Konferensen vänder sig till: 

Politiker och tjänstepersoner (inom samhällsplanering, folkhälsa, skola, kultur och fritid, turism, naturvård m.m.), föreningar, företagare, markägare och andra intressenter.

 

Anmälan till konferensen.

 

 

 Friluftskonferens 2017