Friluftskonferens i Östergötland 2017

Välkommen på konferens med temat "Friluftsliv för alla -hur lockar vi nya grupper till fysisk aktivitet och naturupplevelser" som äger rum 31 augusti i Tinnerö i Linköping.

 

Konferensen vänder sig till: 

Politiker och tjänstepersoner (inom samhällsplanering, folkhälsa, skola, kultur och fritid, turism, naturvård m.m.), föreningar, företagare, markägare och andra intressenter.

 

Anmälan till konferensen öppnas i början av juni.

 

 

 Friluftskonferens 2017