Allemansrätten

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet mot djur och natur, mot markägare och mot andra människor som vistas i naturen. Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”.
blåbär och blåbärsplockare. Foto: Linda Vålberg

​Särskilda regler i skyddade områden

Allemansrätten gäller även i naturreservat och andra skyddade områden, men den kan vara begränsad och särskilda regler kan gälla. Du behöver själv ta reda på vad som gäller.

Information på olika språk

Information om allemansrätten på många olika språk finns på Naturvårdsverkets hemsida och på Håll Sverige rent.
Se också information på lätt svenska och på teckenspråk.

Vill du veta mer om allemansrätten?

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.