Havsöringsväktarna

Havsöringsväktarna är ett nybildat nätverk av fiske- och naturintresserade personer i Östergötland som är med och bevakar och bidrar med värdefull kunskap om våra havsöringsförande åar. Kunskaperna kommer att användas för att följa utvecklingen hos våra havsöringsbestånd och ligga till grund för fiske- och naturvårdsinsatser. En ökad närvaro under lektiden bidrar förhoppningsvis också till att motverka olagligt fiske och andra störningar.
Lekande havsöring

Vad gör en Havsöringsväktare?

Havsöringsväktaren följer havsöringsbeståndets utveckling vid en eller flera åar genom återkommande besök. Vid lekperioden under hösten besöks kända lekplatser. Noteringar om bland annat datum, vattentemperatur, antalet individer och antalet lekgropar görs på ett för ändamålet framtaget protokoll. Besöket kan göras under dagtid (polariserade glasögon underlättar) eller i mörker med hjälp av en ficklampa.

Bli Havsöringsväktare!

Alla som är intresserade av fiske och natur kan hjälpa till med att bevara och stärka våra havsöringsbestånd. Att övervaka lekande havsöring är ett roligt och värdefullt arbete som inte kräver några förkunskaper. Genom att anmäla sig till Havsöringsväktarnas e-postgrupp får man aktuella nyhetsbrev och inbjudan till våra träffar. Alla är välkomna!

Hösten 2015 kommer att bli den första säsongen för detta nybildade nätverk. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt med information. Håll utkik!  

Vill du veta mer om Havsöringsväktarna, din närmsta å eller anmäla dig till vår e-postgrupp? Kontakta gärna Mathias Ibbe på 010-2235395 eller mathias.ibbe@lansstyrelsen.se

Havsöringsåar i Östergötland

I Östergötland har vi kännedom om fjorton ursprungliga havsöringsbestånd: 1.Djupviksbäcken, 2.Kvarsebobäcken, 3.Kolmårdsbäcken, 4.Svintunaån, 5.Getåbäcken, 6.Torshagsån, 7.Pjältån, 9.Storån, 12.Börrumsån, 13.Passdalsån, 14.Fjällbäcken, 15.Fredriksnäsbäcken, 16.Vammarsmålaån och 17.Vindån. Vi känner även till tre vattendrag med öringförekomst som härrör från utsättningar: 8.Motala ström, 10.Rävbrinksbäcken och 11.Hagebäck.

Med hjälp av Östgötakartan kan du kika närmare på vattendragen.