Fiskevårdsområden

Ett fiskevårdsområde är en förvaltningsform för fiskerättsägare, som bildas av länsstyrelsen med stöd av lagen om fiskevårdsområden (SFS 1981:533).

Medlemmar i en fiskevårdsområdesförening är samtliga fastighetsägare som äger fiskerätt inom det vattenområde som ingår i fiskevårdsområdet.

I Östergötlands län finns idag 90 stycken fiskevårdsområden. Vanligtvis ingår endast ett fåtal sjöar eller delar av större åar i ett område. Den totala sjöarealen i samtliga fiskevårdsområden i länet uppgår till ca 70 000 ha och den sammanlagda längden rinnande vatten är ca 9 mil.

Med ett fåtal undantag finns möjlighet att köpa fiskekort i de 220 sjöar och vissa åsträckor som ingår i dessa fiskevårdsområden.

För vissa fiskevårdsområden har fiskevårdsplaner gjorts. De fiskevårdsplaner som Länsstyrelsen har publicerat finns att söka i vår publikationsdatabas.

 

Fiskevårdsområden

Länk till Östgötakartan med markerade fiskevårdsområden. 
I kartan kan du zooma dig till önskat område.

Länsstyrelsens publikationsdatabas

Länk till Länsstyrelsen Östergötlands publikationsdatabas