Fisketillsynsmän

För att bli förordnad av länsstyrelsen som fisketillsynsman måste du ha en uppdragsgivare (t ex ett fiskevårdsområde, sportfiskeklubb eller sammanslutning av fiskerättsägare) fyllt 18 år och genomgått en utbildning i fisketillsyn.

I utbildningen får du bl. a. lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynsmannens befogenheter. Kursen avslutats med ett prov.

Utbildningen kan antingen genomföras i form av en studiecirkel eller i komprimerad form på en kursdag i Länsstyrelsens regi. Önskar ni genomföra kursen i cirkelform i din fiskeklubb eller i ditt fiskevårdsområde, kontakta Studiefrämjandet så hjälper dom till. Länsstyrelsen rekommenderar att kunskapen inhämtas genom att dela i en studiecirkel.

Den kurslitteratur som skall användas vid utbildningen är boken Fisketillsyn en handledning för fisketillsynsmän utgiven år 2005 författare Gunnar Dyhre. Handledningen är utgiven av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund i samarbete med Fiskeriverket. Boken kan beställas hos Fiskebokhandeln tel 0226-702 36. För dig som gått kursen för mycket länge sedan kan det vara idé att skaffa en uppdaterad handledning och fräscha upp kunskaperna.

Fisketillsynsmärke1.jpg

Länsstyrelsen skall vid prövning av ansökan även bedöma allmän skötsamhet, därför görs förfrågning i polisens brotts- och misstankeregister.

Ansökan görs hos den länsstyrelse där du är folkbokförd.