Veterinärverksamhet

Länsstyrelsen samordnar och har tillsyn över den veterinära verksamheten

I Östergötlands län finns ca 90 yrkesverksamma veterinärer. Ungefär hälften av dessa arbetar på djursjukhus, djurkliniker eller veterinärmottagningar.

Vi har tillsyn över praktiserande veterinärernas verksamhet såväl på djursjukhus som på enskilda djurkliniker och veterinär-mottagningar. Särskilt ansvar har vi för att samverkan sker mellan distriktsveterinärerna, andra veterinärer, djurorganisationer och kommunerna.

Adresser och telefonnummer till länets veterinärer finns på Eniro och i telefonkatalogen