Djurskydd

Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för djurskyddskontrollen i länet och Jordbruksverket är central tillsynsmyndighet. På Länsstyrelsen i Östergötland arbetar djurskyddsinspektörer och byggnadskonsulenter med djurskydd
Nyfikna kor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras med djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. Grundläggande i djurskyddsbestämmelserna är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. De ska även ha möjlighet att bete sig naturligt.

Djurskyddskontroll

Länsstyrelsen utför tre typer av djurskyddskontroller, kontroll efter anmälan, så kallad normalkontroll och uppföljande kontroll.  

- Kontroll efter anmälan: Länsstyrelsen Östergötland tar årligen emot cirka 600 anmälningar som rör brister i djurhållningen, t.ex. hundar som inte rastas, smutsiga djur, djur utan foder och vatten. Vanligast är att anmälan kommer från allmänheten, men det kan också vara polis eller besiktningsveterinär vid något slakteri som anmäler.

- Normalkontroll:  en normalkontroll genomförs på verksamheter med djur och är alltid initierad av Länsstyrelsen. De djurhållare som ska besökas under året tas ut via Jordbruksverkets djurskyddskontrollregister. Kontrollen kan och bör föranmälas högst 24 timmar innan. Vid kontrollen går djurskyddsinspektören igenom djurhållningen med hjälp av djurslagsspecifika checklistor framtagna av Jordbruksverket. Punkterna i checklistan rör exempelvis djurutrymmenas storlek och utformning, djurens hull, hälsa och renhet. 

Kostnader för kontroll

För normalkontroll tas ingen avgift ut. För en kontroll efter anmälan där brister uppmärksammats, eller för en uppföljande kontroll av påpekade brister, tas en avgift ut. Avgiften tas ut för den tid som det tar att genomföra kontrollen inklusive restid, förberedelser och efterföljande administrativt arbete.

Tillstånd

Du som vill bedriva viss verksamhet med djur ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen. Tillstånd som tidigare medgivits från kommunen gäller dock. Du kan läsa mer här.

Förprövning av djurstall

Länsstyrelsen granskar ny-, om- och tillbyggnationer av djurstallar. Du kan läsa mer om det via denna länk.